مدرسه راهنمایی دخترانه ام البنین

در این سایت فعالیت های کارکنان مدرسه راهنمایی دخترانه ام البنین ثبت شده است

تقویم اجرایی سالانه - مدیر : فرخنده بازگیر

برنامه کاری مدیر آموزشی در اسفند ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

برگزاری نماز جماعت در مدرسه

 

 

 

 

2

تکمیل فرم های ارزشیابی مستمر ماهانه همکاران

 

 

 

 

3

تأکید بر رعایت مسائل ایمنی و حفظ اموال در ایام تعطیلات نوروزی توسط سرایدار

 

 

 

 

4

اعلام نوبت و ساعات کار جدید آموزشگاه بعد از تعطیلات نوروزی به کارکنان و دانش آموزان

 

 

 

 

5

تبریک جهت فرا رسیدن سال جدید به همکاران و دانش آموزان

 

 

 

 

6

تعیین توسعه، احداث و اعلام نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی برای سال آینده

 

 

 

 

7

بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی تکالیف نوروزی در شورای معلمان

 

 

 

 

8

درختکاری محوطه آموزشگاه به مناسبت هفته درختکاری

 

 

 

 

9

کنترل و بستن دفتر حضور و غیاب کارکنان در پایان هفته

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در بهمن ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

انجام مقدمات مراسم دهه ی فجر و بحث و تبادل نظر در شورای مدرسه

 

 

 

 

2

کنترل و بستن دفتر حضور و غیاب کارکنان در پایان هر هفته

 

 

 

 

3

نظارت بر دفاتر کلاسی و چگونگی ثبت فعالیتها

 

 

 

 

4

اعلام نتایج امتحانان نوبت اول و اطلاع به اولیاء

 

 

 

 

5

ثبت نمرات نوبت اول در کارنامه و صدور کارنامه تحصیلی نوبت اول

 

 

 

 

6

شناسایی دانش آموز ضعیف درسی و اعلام به اولیای آنان جهت مراقبت بیشتر در امتحانات نوبت دوم

 

 

 

 

7

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

 

 

 

 

8

تشویق دانش آموزان کوشا و تلاش گر و اهداء جوایز

 

 

 

 

9

شناسایی دانش آموزان بی بضاعت و اقدام جهت رفع نیاز آنان

 

 

 

 

10

ارزیابی امتحانان نوبت اول و شورای معلمان

 

 

 

 

11

برگزاری مراسم دهه ی فجر

 

 

 

 

12

تشکیل جلسات انجمن اولیاء- شورای معلمان – شورای مدرسه – شورای دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی درشهریور ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

برگزاری امتحانات شهریور ماه

 

 

 

 

2

تصحیح اوراق امتحانی شهریور و تکمیل لیست نمرات و ارسال به اداره ناحیه 2

 

 

 

 

3

ثبت نام دانش آموزان بر اساس دستورالعمل ها

 

 

 

 

4

بررسی و کنترل تدریجی مدارک تحصیلی ثبت نام شدگان

 

 

 

 

5

تهیه ی برنامه درسی مدرسه با همکاری کارکنان مدرسه

 

 

 

 

6

بررسی امکانات و نیازهای کتابخانه و ......

 

 

 

 

7

اقدام در مورد جایگاه اجرایی مراسم آغازین از قبیل پرچم و .....

 

 

 

 

8

پیگیری و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزشگاه

 

 

 

 

9

اعلام نتایج امتحانان شهریور ماه

 

 

 

 

10

بررسی اموال آموزشگاه

 

 

 

 

11

تشکیل پرونده کارکنان و تکمیل فرم مشخصات آنان

 

 

 

 

12

تشکیل اولین جلسه شورای معلمان

 

 

 

 

13

بستن دفتر اندیکاتوری

 

 

 

 

14

تهیه مقدمات بازگشایی مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در مرداد ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

ثبت نام دانش آموزان بر اساس آیین نامه ها

 

 

 

 

2

طبقه بندی و تنظیم بایگانی مدرسه و اوراق باطله مطابق مقررات

 

 

 

 

3

بررسی و کنترل کارهای معوقه احتمالی

 

 

 

 

4

سازماندهی اتاق ها و فضای موجود آموزشگاه

 

 

 

 

5

تهیه مقدمات برگزاری امتحانات شهریور ماه

 

 

 

 

6

تهیه کلیه دفاتر و ملزومات آموزشگاه

 

 

 

 

7

ثبت نام جهت اشتراک مجلات رشد و پیوند

 

 

 

 

8

اعلام برنامه شهریور ماه

 

 

 

 

9

تاکید بر توجه به مسائل ایمنی آموزشگاه

 

 

 

 

10

بررسی وضعیت تابلو اعلانات و جعبه کمک های اولیه

 

 

 

 

11

بررسی و کنترل تدریجی تحصیلی ثبت نام شدگان

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در دی ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

ثبت نمرات مستمر دانش آموزان و اطلاع رسانی به اولیاء

 

 

 

 

2

توصیه به دانش آموزان جهت آمادگی در امتحانات و کاهش اضطراب

 

 

 

 

3

برگزاری نماز جماعت در مدرسه

 

 

 

 

4

پیگیری و تشکیل کلاس های آموزش خانواده

 

 

 

 

5

پیگیری مسابقات فرهنگی و هنری

 

 

 

 

6

تمهید مقدمات برگزاری مراسم دهه فجر

 

 

 

 

7

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

 

 

8

تکمیل فرم های ارزشیابی مستمر ماهانه همکاران

 

 

 

 

9

کنترل و بستن دفتر حضور و غیاب در پایان هر هفته

 

 

 

 

10

تشکیل جلسات انجمن اولیاء و مربیان شورای مدرسه شورای معلمان شورای مالی و دانش آموزی

 

 

 

 

11

نظارت بر دفاتر کلاس و چگونگی ثبت فعالیتها

 

 

 

 

12

انجام سایر امور در صورت لزوم

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در آذر  ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

برگزاری فعالیتهای تحقیق و پژوهش دانش آموزان و انتخاب برترینها

 

 

 

 

2

پاسخ به سؤالات مشاوره ای دانش آموزان

 

 

 

 

3

برگزاری مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان و آموزش خانواده و ارسال عملکرد سه ماه انجمن به اداره

 

 

 

 

4

برگزاری آزمون جامع در پایان سه ماه و تشویق برترینها

 

 

 

 

5

تکمیل کتابخانه و گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی

 

 

 

 

6

نظارت بر ارزشیابی مستمر دانش آموزان، دفاتر کلاسی و چگونگی ثبت فعالیت و ارززیابی معلمان

 

 

 

 

7

تشکیل ستاد امتحانات دی ماه و مطرح کردن آن در جلسه شورای معلمان

 

 

 

 

8

کنترل و بستن دفتر حضور و غیاب کارکنان در پایان هر هفته

 

 

 

 

9

تکمیل فرم های ارزشیابی مستمر ماهانه همکاران

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در فروردین ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

نظارت بر نحوه ارائه و ارزشیابی تکالیف نوروزی و اهداء جوایز به بهترین ها

 

 

 

 

2

جمع آوری وسایل حرارتی

 

 

 

 

3

تشکیل جلسه انجمن اولیاء شورای معلمان، شورای مدرسه، و شورای دانش آموزی

 

 

 

 

4

برنامه ریزی برای بزرگداشت هفته مقام معلم به نحو شایسته و تشکیل جلسه با اعضای انجمن اولیاء و مربیان

 

 

 

 

5

شناسایی دانش آموز ضعیف و اقدام جهت رفع نقص در امتحانات نوبت دوم

 

 

 

 

6

برگزاری کلاس های جبرانی و فوق برنامه

 

 

 

 

7

تکمیل فرم های ارزشیابی مستمر ماهانه همکاران

 

 

 

 

8

رسیدگی و پاسخ به سوالات مطرح شده دانش آموزان در صندوق

 

 

 

 

9

ارسال نتایج ارزشیابی مستمر هر درس جهت اطلاع به اولیاء دانش اموزان

 

 

 

 

10

کنترل دفتر حضور و غیاب کارکنان

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در اردیبهشت  ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

آماده کردن لیست نمرات نوبت دوم و تحویل ان به معلمان

 

 

 

 

2

تأکید بر اتمام به موقع کتاب های درس طبق جدول زمانبندی شده ماهانه

 

 

 

 

3

تمهید مقدمات برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

 

 

 

4

اعلام برنامه امتحانات نوبت دوم به دانش آموزان

 

 

 

 

5

برنامه ریزی برای بزرگداشت هفته مقام معلم

 

 

 

 

6

کنترل و بستن دفتر حضور و غیاب کارکنان در پایان هر هفته

 

 

 

 

7

تشکیل جلسات شورای معلمان، شورای مدرسه، شورای دانش آموزای و انجمن اولیاء

 

 

 

 

8

برگزاری جلسه آموزش خانواده و مجمع عمومی پایان سال

 

 

 

 

9

تمهید مقدمات برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)

 

 

 

 

10

تکمیل فرم های ارزشیابی مستمر ماهانه همکاران

 

 

 

 

11

رسیدگی و پاسخ به موارد مطرح شده در صندوق پاسخ به سؤالات شما (صندوق سبز)

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در خرداد  ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش اموزان پایه سوم راهنمایی

 

 

 

 

2

برنامه ریزی جهت مشارکت کارکنان در تعطیلات تابستانی

 

 

 

 

3

تصحیح اوراق امتحانی نوبت دوم، اخذ لیست نمرات از معلمان و تنظیم صورت جلسات مربوطه

 

 

 

 

4

تشکیل جلسه شورای مدرسه و ارسال گزارش به اداره

 

 

 

 

5

جمع آوری دفاتر کلاسی از همکاران و تقدیر و تشکر از همکاران منظم و فعال

 

 

 

 

6

ثبت نمرات و کنترل و اعلام نتایج و بایگانی اوراق امتحانی و بررسی اعتراضات دانش آموزان

 

 

 

 

7

شناسایی دانش آموزان ممتاز و تلاشگر و اهداء جوایز به آنان

 

 

 

 

8

برگزاری امتحانات خرداد ماه و تعیین نمرات انضباط به دانش اموزان

 

 

 

 

9

دریافت اعتراضات و پاسخگویی به آنها

 

 

 

 

10

آماده کردن صورت جلسات مربوطه به امتحانات

 

 

 

 

11

برنامه ریزی جهت نحوه فعالیت کار آموزشگاه در تابستان، بهسازی و بازسازی و زیبا سازی

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در  تیر ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

تعمیر یا خروج اموال اسقاطی با هماهنگی اداره

 

 

 

 

2

بررسی نتایج امتحانات و تجزیه و تحلیل و مقایسه آن با سال گذشته

 

 

 

 

3

تنظیم شرایط ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانش آموزان

 

 

 

 

4

پیش بینی حداکثر ظرفیت پذیرش دانش آموزان در سال آینده

 

 

 

 

5

ثبت نام دانش آموزان بر اساس دستورالعمل های آیین نامه ها از سوی اداره

 

 

 

 

6

انجام سایر امور در صورت لزوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در آبان  ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

سرکشی هر روز مدیر از سرویس بهداشتی مدرسه، نمازخانه، کلاسها و ..... در رعایت بهداشت آنها

 

 

 

 

2

آشنایی دانش آموزان با بیماری آنفولانزا و پیشگیری از آن

 

 

 

 

3

تشکیل شورای مالی جدید با انتخاب نماینده انجمن اولیاء و مربیان

 

 

 

 

4

تشویق دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات علمی

 

 

 

 

5

برگزاری مراسم 13 آبان و ارسال گزارش آن به اداره

 

 

 

 

6

برگزاری نماز جماعت در مدرسه بر اساس برنامه زمان بندی تهیه شده

 

 

 

 

7

تکمیل فرم های عملکرد همکاران با توجه به فرم ارزشیابی

 

 

 

 

8

بررسی ساختمان مدرسه از لحاظ فیزیکی

 

 

 

 

9

تکمیل فرم های بیمه حوادث کارکنان و دانش آموزان و ارسال به اداره

 

 

 

 

10

تشکیل شورای معلمان و شورا مدرسه و دانش آموزی و ارسال صورت جلسات به اداره به صورت ماهانه

 

 

 

 

11

شناسایی دانش اموزان بی بضاعت و کوشش در جهت رفع احتیاجات آنان

 

 

 

 

12

انسداد دفاتر آمار توسط اداره

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری مدیر آموزشی در  مهر  ماه

هفته مناسب جهت اقدام

اول

دوم

سوم

چهارم

1

برگزاری مراسم بازگشایی مدرسه و اعلام برنامه هفتگی و ساعت کار آموزشگاه به دانش آموزان و روز شکوفه ها

 

 

 

 

2

ارسال فرم ارزشیابی کارکنان به اداره

 

 

 

 

3

اعلام برنامه هفتگی به دانش آموزان

 

 

 

 

4

امضاء فرم های توافقنامه ارزشیابی توسط همکاران

 

 

 

 

5

وارد کردن مشخصات فردی دانش آموزان و تنظیم دفتر آمار

 

 

 

 

6

انسداد دفتر امتحانات سال قبل

 

 

 

 

7

برگزاری مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان و تشکیل انجمن اولیاء

 

 

 

 

8

تهیه دفاتر شاخص و نظارت بر چگونگی ثبت فعالیتها و ارزیابی عملکرد معلمان و نظارت بر تدریس همکاران

 

 

 

 

9

تشکیل شورای معلمان و شورای مدرسه – شورای مالی

 

 

 

 

10

شناسایی دانش آموزان زبده و ضعیف جهت برگزاری کلاس های جبرانی و فوق برنامه

 

 

 

 

11

ارائه نتایج امتحانات سال گذشته در قالب نمودار

 

 

 

 

12

بستن دفاتر حضور و غیاب در پایان هر هفته

 

 

 

 

13

تکمیل نواقص پرونده دانش آموزان و کارکنان

 

 

 

 

14

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 4:7  توسط   |