مدرسه راهنمایی دخترانه ام البنین

در این سایت فعالیت های کارکنان مدرسه راهنمایی دخترانه ام البنین ثبت شده است

سؤال نگارش پایه سوم

نام :

نام خانوادگی :

كلاس :

نام دبیر : یاوریان

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

نام مدرسه : راهنمایی ام البنین دیناروند

امتحان درس : نگارش

نوبت : دوم خردادماه

تاریخ امتحان :    /    /

مدت امتحان :   دقیقه

پایه : سوم

ردیف

شرح سؤالات                                                               صفحه اول

بارم

1

نامه هر کس معرف ...................... و ............... اوست.

1

2

کاغذ نامه باید دارای چه ویزگیها ی باشد؟

1

3

در نامه نگاری حاشیه گذاری چگونه است ؟

1

4

خلاصه نویسی یکی  از راه های کسب مهارت در................... .... است.

1

5

عبارت نا تمام زیر را در یک بند کامل کنید.

دانش نامه ..............................

1

6

هر نامه شامل چند بخش است؟

75/0

7

....................... یکی از نویسندگان است که در زمینه ی تک نگاری نوشته های ارزشمندتری دارد؟

25/0

8

در نوشتن نامه باید به چه مواردی توجه کرد؟

1

9

در بازسازی رویدادها به چه چیزهایی نیاز داریم؟

1

ب

یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کرده بنویسید.

 

1

وظیفه ی جوانان مومن و انقلابی در جامعه ی امروز ایران چیست؟

 

2

هدف شما در آینده چیست؟

 

جمع

موفق باشید.

20

                                                                                                     

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 8:14  توسط   |