مدرسه راهنمایی دخترانه ام البنین

در این سایت فعالیت های کارکنان مدرسه راهنمایی دخترانه ام البنین ثبت شده است

طرح درس روزانه: اجتماعی

عنوان درس : چرا با دیگران داد و ستد می کنیم ؟

 

هدف کلی

هدف های جزئی

هدف های رفتاری

ارزشیابی تشخیصی

فعالیت های مربوط به معلم

چرا با دیگران داد و ستد می کنیم ؟

1- فعالیت اقتصادی

2- تعریف مبادله

3- تعریف مبادله کالا با کالا

4- تعریف کالاهای واسطه ای

5- تعریف مبادله مستقیم و غیرمستقیم

6- چگونگی پیدایش پول

دانش آموز پایان این درس باید بتواند :

1- فعالیت (نیاز) اقتصادی را توضیح دهد.

2- مبادله را توضیح دهد.

3- مبادله کالا با کالا توضیح دهد.

4- بداند که کالای واسطه ای چرا بوجود آمدند؟

5- مبادله مستقیم و غیرمستقیم را توضیح دهد.

6- چرا پول بوجود آمد.

7- دربعضی از کشور مانند یونان قدیم-هند- تبت-کانادا-آفریقا و کشورهای سواحل دریاچه نوع کالاهایی کالایی  واسطه ای بشمار می رفت با کالاهای واسطه ای آنها آشنا می وشد.

1- چهار مؤسسه که شما با آن ها رابطه دارید، نام ببرید.

2- درگذشته کدام نهاد نیاز فرزندان را برآورده می کرد؟

3- امروزه نیازهای مردم چگونه تأمین می شوند؟

4- تخصصی شدن کارها چه رابطه ای با خانواده ها دارد؟

5- مؤسسات چگونه بوجود آمده اند؟

سلام و احوالپرسی- حضورو غیاب- دقت در وضع جسمانی و روانی دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی

بررسی فعالیتهای درس گذشته

تدریس درس جدید- آماده سازی

پرسش سؤال نیاز اقتصادی یعنی با دقت به جواب دانش آموزان گوش دادن

با مثال تهیه خوراک و پوشاک و مسکن درس را شروع کردن

درس را با روش پرسش و پاسخ توضیح دادن

استفاده از کالاهای موجود در کلاس

جمع بندی

ارزشیابی پایانی

ارائه فعالیت برای جلسه آینده

 

 

 

طرح درس روزانه: اجتماعی              پایه : دوم                  وقت : 45 دقیقه      تاریخ اجرا :           درس : سوم          مدرسه : راهنمایی ام البنین دیناروند                     نام دبیر: فاطمه بهاروند

 

عنوان درس : چرا با دیگران داد و ستد می کنیم ؟

 

رسانه های آموزشی

انتخاب روش تدریس

ارزشیابی پایانی

انجام فعالیت

کتاب درسی - تخته – گچ -چند نوع کالا

پرسش و پاسخ

توضیحی

1- مبادله چیست ؟

2- نیاز اقتصادی چیست و از چه راههایی تأمین می شود ؟

3- مبادله کالا با کالا یعنی چه ؟

4- مبادله کالا با کالای واسطه ای یعنی چه ؟

5- در کشورهایی مثل یونان قدیم- سواحل دریاها- هند- تبت- کانادا و آفریقا چه کالاهایی کالاهای واسطه ای محسوب می شوند؟

6- مبادله مستقیم و مبادله غیرمستقیم یعنی چه ؟

انجام فعالیت خارج از کلاس :

امروزه مردم برای مبادلات خود غیر از سکه و اسکناس از چه چیزهای دیگری استفاده می کنند(مانندچک)

هر یک به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرند؟ در این باره با پدر و مادر خود گفتگو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر ۱۳۸۹ساعت 18:17  توسط   |